Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 roku, zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), przedstawiamy dokument informujący o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przy organizowaniu wycieczek rowerowych e-Bike Team przez Euromoda Andrzej Skrzypek.

Definicje:

1) RODO jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

2) Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Przetwarzanie danych osobowych.

Jako Euromoda Andrzej Skrzypek NIP 5470082707 prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 43 w świetle przepisów prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy, za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych poprzez kontakt na email: kontakt@ebiketeam.pl

Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożenia.

Jak wykorzystujemy i na jakiej podstawie przedstawiamy Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

– wystawianie i przechowywanie faktur

– wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych

– udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami

3) marketingu, czyli wysyłania informacji o naszej ofercie.

Jakie dane nam podajecie.

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Uczestnika danych na formularzu zgłoszeniowym (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie możemy zawrzeć umowy). Dane, które zbieramy:

1) imię i nazwisko

2) PESEL

3) telefon (potrzebny do kontaktu podczas zbiórek i sytuacjach wymagających szybkiej interwencji)

4) adres email (potrzebny do bieżącego kontaktu)

5) adres zamieszkania.

6) wzrostu w przypadku wypożyczenia roweru.

 

Staramy zbierać się minimalną liczbę danych więc nie wszystkie dane zbieramy od razu. W zależności od wycieczki przed wyjazdem wysyłamy odpowiednie formularze z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych, które są nam niezbędne.

 

Komu przekazujemy Państwa dane.

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane, czyli:

1) naszym agentom ubezpieczeniowym .

2) podmiotom oferującym noclegi

3) firmie prowadzącej nasza księgowość

5) przewodnikowi wycieczki telefon i imię

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

1) sprostowanie-aktualizacja danych

2) usunięcie danych z naszej bazy

3) dostęp do danych

 

Z przysługujących Uczestnikowi praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek wysyłając do nas maila na kontakt@ebiketeam.pl.

 

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe:

Euromoda Andrzej Skrzypek

ul. Cieszyńska 90

43-300 Bielsko-Biała

Adres korespondencyjny: 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 43